HeadlineImage

Samverkan

UCIT har ett viktigt uppdrag i att skapa samverkan med olika aktörer i samhället.

UCITs viktigaste tillgångar är universitetets ledande forskning och utbildning, men också enorma tvärvetenskapliga potential, dess nära relationer till relevant näringsliv bl.a. genom ett antal mycket starka branschkluster, dess projekt och exploateringsfokus, samt den avancerade infrastruktur och IT-användning som utmärker miljön runt universitetet.

På bilden ovan syns Emil Hällstig, vd Adopticum och Christina Igasto, institutionen för datavetenskap och forskningsledare inom ProcessIT Innovations.

Några exempel på samarbete mellan företag och universitet där UCIT finns med är det arbete som pågår inom
CDT (Centre for Distance-Spanning Technology)ProcessIT Innovations IFOR (Intelligenta fordon off-road)CMTF (Centrum för medicinsk teknik och fysik)


Sidansvarig: Mikael Hansson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

UCIT - Umeå Center for Interaction Technology
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Kontaktformulär