Om UCIT

Umeå Centrum för InteraktionsTeknik (UCIT [use-it]) är Umeå universitets plattform för behovsmotiverad forskning och utveckling inom IT-området.

UCIT är främst kopplat till universitetets IT-relaterade institutioner och forskargrupper, men samtidigt starkt inriktat mot utvecklandet av den större innovationsmiljö som universitetet är en del av.

Kontakt:
Per Levén, föreståndare

Mikael Hansson, informatör och webbredaktör


Sidansvarig: Mikael Hansson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

UCIT - Umeå Center for Interaction Technology
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Kontaktformulär