HeadlineImage

Forskning

IT-relaterad forskning vid Umeå universitetet bedrivs vid ett stort antal institutioner och fakulteter.

Den forskning som ryms inom UCITs verksamhetsområde rör mät-, styr och reglersystem, nätverk och media, intelligenta beräkningar, kognition, visualisering och simulering, grid, programvara, användbarhet, designstudier och designarbete, interaktion och affärsprocesser.

UCIT arbetar med branschkluster från tyngre industri, hälso och sjukvård, medicinteknik, tjänstesektor samt upplevelseindustri.

På bilden ovan syns doktorander från institutionen för datavetenskap. Fr v Björn Adlerborn, Ola Ringdahl, Fotios Katolis, Erik Billing, Per-Olov Östberg, Daniel Sjölie and Jan-Erik Moström.

Tillämpad IT

Tillämpad IT är ett strategiskt utvecklingsområde för Umeå universitet. Särskilt starkt är universitetet inom industriell IT, hälsa och sjukvård samt e-Science.

UMIT Research Lab är en ny strategisk satsning på beräkningsteknik, visuell simulering och optimering inom industriell IT. Till exempel utvecklar forskare inom ProcessIT Innovations simulering av lyftkranars stålvajrar.

Inom IFOR, Intelligenta fordon offroad, och i samarbete med Komatsu Forest utvecklas nya styrmetoder för skogsmaskiner. Vinsterna är lägre bränslekostnader och avlastning för föraren. Forskningen kan i framtiden bland annat leda till förarlösa skogsmaskiner.

Inom medicinsk teknik utvecklas metoder, produkter och tjänster för bättre och säkrare sjukvård.


Sidansvarig: Mikael Hansson

Utskriftsversion